top of page

zakladanie drevostavieb

ľahko

rýchlo

bez betónu

Zemné skrutky predstavujú moderný spôsob zakladania drevostavieb. Pri použití zemných vrutov nedochádza k poškodeniu pozemku ťažkou technikou.

Základy rodinného domu sú hotové počas jedného dňa. Zemné skrutky je možné inštalovať počas celého roka, po montáži je možné ich okamžite zaťažiť.

Tento spôsob zakladania drevostavieb je lacnejší a výrazne rýchlejší ako klasické betónovanie.

Pokiaľ ste sa už rozhodli pre drevostavbu, je nanajvýš vhodné zamyslieť sa aj nad základmi. Drevený základový systém na zemných vrutoch, alebo betónová doska?

Určite budete počuť niečo ako „betón je betón“ alebo „tehla je tehla“ a podobné úsmevné argumenty zo starej školy. Milí investori, starostlivo preštudujte obe varianty a zvážte sami plusy a mínusy.

výhody zakladania drevostavby

nad terénom

Založenie stavby nad terénom na zemných skrutkách je technické riešenie, ktoré umožňuje

  • neriešiť v Slovensku tak časté stredné a vysoké radónové riziko (medzera pod domom ho odvetrá do voľného priestoru)

  • neriešiť hydroizolačné opatrenia (jednoducho, ak je drevostavba nad terénom, je zaručene v suchu; inak je pre ňu styk s terénom, pokiaľ hydroizolácia niekde zlyhá, oveľa väčší problém ako pri stavbe murovanej)

  • pre pasívne domy zvlášť výhodne neriešiť odstránenie tepelného mosta pri betónových základoch jeho izolovaním drahými nenasiakavými izoláciami – je potrebné riešiť tepelný most pri napojení technickej infraštruktúry (voda, elektro, kanalizácia a prípadne zemný kolektor VZT)

  • inštaláciu základov bez výkopových prác a ťažkej techniky na pozemku

  • okamžite zaťaženie základovej konštrukcie

  • montáž základov počas jedného dňa

 

56877156_1252066724959600_5389346476511985664_o_edited.jpg

POUŽÍVAME CERTIFIKOVANÉ VRUTY 

České zemné vruty BAYOS aj nemecké vruty KRINNER majú potrebné atesty a certifikáty pre zakladanie stavieb v ČR. Skrutky sú staticky testované na tlakovú, ťahovú aj bočnú záťaž, môžeme presne spočítať,koľkoa akých skrutiek

váš projekt vyžaduje. Pri väčších stavbách je nutnosťou statický výpočet a zemný test únosnosti pôdy.

bottom of page