top of page

ako prebieha spolupráca s nami?

ľahko

rýchlo

bez betónu

Pokiaľ staviate s niektorou z našich partnerských firiem, so zemnými skrutkami nebudete mať takmer žiadnu starosť, pretože väčšinu náležitostí si dojednáme s dodávateľom vašej stavby. Nebudete teda zaťažení preposielaním materiálov ako sú situačné výkresy, pôdorysy, návrhy základového roštu atď., všetko si vybavíme sami, od vás potrebujeme iba sprístupnenie pozemku k zemnej ťahovej skúške a následne k samotnej inštalácii.

 

Ak ste individuálnym investorom a sami ste sa rozhodli pre založenie vašej stavby na zemných skrutkách, obráťte sa na nás. Počas trvania zákazky budeme v kontakte cez telefón alebo e-mail a preberieme spolu jednotlivé kroky a ideálne riešenie k spokojnosti všetkých.

 

Keďže je zakladanie na zemných skrutkách pomerne novou technológiou, ktorá ešte nezakorenila vo všeobecnom povedomí českých a slovenských stavebníkov, v nasledujúcich bodoch vám načrtneme priebeh zákazky od prvého kontaktu až k zavŕtaným základom.

 

1.    Zavolajte alebo napíšte nám. 

Preberieme s vami váš stavebný zámer. Zašlite nám projekt, poprípade štúdiu, miesto stavby a ďalšie podklady, na ktorých sa dohodneme. Na základe týchto informácií budeme schopní vytvoriť hrubý cenový návrh.

 

2.    Vykonáme zemnú ťahovú skúšku.    

Na vašom pozemku v mieste stavby vykonáme test, po ktorom budeme poznať únosnosť pôdy a možné zaťaženie zemných vrutov.  Počas niekoľkých dní vytvoríme protokol o výsledku testu.

 

3.    Navrhneme počet skrutiek.

Na základe tohto protokolu navrhneme pilotové pole, tj počet a rozmiestnenie skrutiek pod domom. A pretože poznáme všetky náležitosti, oznámime vám už konkrétnu cenovú ponuku.

 

4.    Vruty nainštalujeme.

Po odsúhlasení cenovej ponuky dohodneme termín inštalácie. Tá bežne zaberie iba jeden pracovný deň.

5.     Site a zemné práce.

Všetky výkopy pre siete sa vykonávajú až po inštalácii zemných vrutov. Akékoľvek zásahy do pozemku, jeho porovnanie apod. konzultujte s nami, ušetríte si nervy aj peniaze.

6.    Okamžite zaťažiteľné.

 Bezprostredne po inštalácii skrutiek môžu nastúpiť tesári, alebo prísť kamión s modulovým domom._cc781905-5cde-3194-bb3b-136d

56877156_1252066724959600_5389346476511985664_o_edited.jpg

POUŽÍVAME CERTIFIKOVANÉ VRUTY 

České zemné vruty BAYOS aj nemecké vruty KRINNER majú potrebné atesty a certifikáty pre zakladanie stavieb v ČR. Skrutky sú staticky testované na tlakovú, ťahovú aj bočnú záťaž, môžeme presne spočítať,koľkoa akých skrutiek

váš projekt vyžaduje. Pri väčších stavbách je nutnosťou statický výpočet a zemný test únosnosti pôdy.

bottom of page